پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمخدایا بی تو.....خاک بر سر دنیا

سلامتی پسری که به دوست دخترش گفت

اگه روزی جلوی یه دختری غیر از تو زانو بزنم

روزیه که دارم بند کفش دخترمونو میبندم...

لاشی اگه میبینی ساکتم واسه این نیست که ازت میترسم

واسه اینه که جواب لاشی گیری رو با لاشی گری ندم

رفتی؟؟؟

خب به درک ...زر زر اضافی نکن

یکشنبه پنجم مرداد 1393 5:10 |- السا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________